Türkiye Cumhuriyeti

Bern Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Konsolosluk Şubemizde Randevu Sistemine Geçilmesi Hakkkında Duyuru , 09.03.2017

Değerli vatandaşlarımız,
 

Görev bölgemizdeki vatandaşlarımıza daha etkin ve hızlı biçimde hizmet verilebilmesini teminen 01.12.2016 tarihinden itibaren Konsolosluk Şubemize gerçekleştirilecek tüm başvurular için randevu sistemine geçilmiştir. Vatandaşlarımızın önceden www.konsolosluk.gov.tr  web adresinden randevu almak suretiyle Temsilciliğimize gelmeleri önem arzetmektedir.

 

Zorunlu haller dışında randevusuz gelen vatandaşlarımızın başvuruları maalesef alınamayacaktır.

 

Saygıyla duyurulur.
 

T.C. Bern Büyükelçiliği