Türkiye Cumhuriyeti

Bern Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Dünya Ticaret Örgütü Personel Alımı İlanı (research Economist) , 20.10.2016

Dünya Ticaret Örgütü Ekonomik Araştırmalar ve İstatistik Bölümü'nde istihdam edilmek üzere ilan edilen "Research Economist" (Araştırma Sorumlusu Ekonomist) alımına ilişkin duyuru ektedir. Sözkonusu personel alımı ile ilgili genel  bilgilere http://www.wto.org/english/thewto_e/vacan_e/comp_package_e.pdf adresinden ulaşılabilmektedir. Son başvuru tarihi 10 Kasım 2016'dır.

Saygı ile duyurulur.

İlgili Dosyalar :

- DTÖ Personel Alımı İlanı (Research Economist).pdf