Türkiye Cumhuriyeti

Bern Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Dünya Ticaret Örgütü Personel Alımı (secretary) , 09.08.2016

Dünya Ticaret Örgütü Kurallar Bölümü'nde istihdam edilmek üzere ilan edilen "Secretary" alımına ilişkin duyuru ektedir. Sözkonusu personel alımı ile ilgili genel  bilgilere http://www.wto.org/english/thewto_e/vacan_e/comp_package_e.pdf adresinden ulaşılabilmektedir. Son başvuru tarihi 31 Ağustos 2016'dır.

Saygı ile duyurulur.

İlgili Dosyalar :

- DTÖ Secretary.pdf