Türkiye Cumhuriyeti

Bern Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Dünya Ticaret Örgütü Personel Alımı İlanı (sekreter) , 01.07.2016

Dünya Ticaret Örgütü Tarım ve Emtia Bölümü'nde istihdam edilmek üzere ilan edilen "Sekreter" alımına ilişkin duyuru ektedir. Sözkonusu personel alımı ile ilgili genel  bilgilere http://www.wto.org/english/thewto_e/vacan_e/comp_package_e.pdf adresinden ulaşılabilmektedir. Son başvuru tarihi 18 Temmuz 2016'dır.

Saygı ile duyurulur.

İlgili Dosyalar :

- WTO_Secretary_EXT_F_16-44_20160701_en.pdf