Türkiye Cumhuriyeti

Bern Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Alman Federal Meclisi'nin 1915 Olayları Hakkındaki Kararına Ilişkin Türkiye Ermenileri Patrik Genel Vekili Başepiskopos Aram Ateşyan'ın Sayın Cumhurbaşkanımızı Muhatap Mektubu Ve Gayri Resmi İngilizce Tercümesi , 09.06.2016

İlgili Dosyalar :

- A. Ateşyan'ın mektubu.docx

- A. Ateşyan İngilizce.docx