Türkiye Cumhuriyeti

Bern Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Dtö Personel Alımı İlanı , 04.03.2016

Dünya Ticaret Örgütü'nün Ekonomik Araştırmalar ve İstatistik Bölümü'nde istihdam edilmek üzere açtığı "Sekreter" alımına ilişkin duyuru ektedir.

Sözkonusu personel alımı ile ilgili ayrıntılı bilgilere http://www.wto.org/english/thewto_e/vacan_e/comp_package_e.pdf adresinden ulaşılabilmektedir.

Son başvuru tarihi 31 Mart 2016'dır.

Saygı ile duyurulur.

İlgili Dosyalar :

- DTÖ Personel Alımı İlanı Sekreter.pdf