Türkiye Cumhuriyeti

Bern Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Türkiye Gümrük Bölgesine Kişisel Kullanıma Mahsus Kara Taşıtlarının Getirilme Süreleri , 08.01.2016

Türkiye gümrük bölgesine kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarının getirilme süreleri hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca düzenlenen bilgi notu ekte takdim kılınmaktadır.

Bilgi notunda, konuyla ilgili ayrıntılı bilgilere "http://ggm.gtb.gov.tr/sikca-sorulan-sorular/bireysel/yolcu-beraberi-tasitlar" web adresinden ulaşılmasının mümkün olduğu belirtilmektedir.

Saygıyla duyurulur.

T.C Bern Büyükelçiliği

İlgili Dosyalar :

- Türkiye gümrük bölgesine kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarının getirilme süreleri.pdf