Türkiye Cumhuriyeti

Bern Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Oxford Üniversitesinde Tarih Profesörü Eugene Rogan'ın "the Fall Of The Ottomans: The Great War In The Middle East, 1914-1920" Adlı Kitabı Hakkındaki Inceleme Makalesi , 28.12.2015

Danışman Dr. Yücel Güçlü tarafından kaleme alınan ve Londra'da yayınlanan Journal of Muslim Minority Affairs dergisinde Cilt 35, No.4 (Aralık 2015)'de yer alan Oxford Üniversitesinde tarih profesörü Eugene Rogan'ın "The Fall of the Ottomans: The Great War in the Middle East, 1914-1920" adlı kitabı hakkındaki inceleme makalesinin metni saygılarımızla ekte sunulmaktadır.

T. C. Bern Büyükelçiliği

İlgili Dosyalar :

- Rogan.pdf