Türkiye Cumhuriyeti

Bern Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Oecd Tarafından Hazırlanan 2014 Kalkınma İşbirliği Raporu (development Cooperation Report 2014) / Türkiye’ye Ilişkin Veriler , 15.10.2014

OECD tarafından hazırlanan 2014 Kalkınma İşbirliği Raporu’na (Development Cooperation Report 2014) http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/development/development-co-operation-report-2014_dcr-2014-en#page21
adresinden erişilebilmektedir.

Raporda Türkiye’nin özellikle Somali'deki faaliyetleri ve ülkemizde misafir edilen Suriyeli sığınmacılara yönelik yardımlarının altı çizilmekte, ülkemizin yaptığı kalkınma işbirliği harcamalarında Avrupa'da ilk sırada geldiği (sayfa 19) belirtilmektedir.

Raporun 386. sayfasında ise ülkemizin temel ODA (resmi kalkınma yardımı) istatistiklerine yer verilmektedir.