Türkiye Cumhuriyeti

Bern Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Yurtdışı Seçmen Listeleri , 04.06.2013

                                                                                T.C.

                                                               BERN  BÜYÜKELÇİLİĞİ

Lombachweg 33, 3006-Bern, Tel:031-3597080,  E-posta:consulate.bern@mfa.gov.tr, Web:www.bern.be.mfa.gov.tr

 

 

          Konu: Yurtdışı seçmen listeleri                                           27.05.2013

                                       

 

                                                D U Y U R U

 

 

18 Mayıs 2012 tarihinde yürürlüğe giren Seçim Kanunu uyarınca, yurtdışındaki

seçmenlere sandıklarda ve gümrüklerde oy kullanma imkanı tanınmıştır.

 

Kanun gereği, yurtdışı seçmen listelerine esas olan Konsolosluk kayıtları değil,

adres beyanına dayalı listelerdir.

 

Bu nedenle, vatandaşlarımızın olası seçimlerde oy kullanabilmelerini teminen,

Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesine veya bağlı oldukları Başkonsolosluklarımıza

şahsen müracaat ederek adres beyanında da bulunmaları önem arzetmektedir.         

 

 

Saygıyla duyurulur.

 T.C. Bern Büyükelçiliği