Türkiye Cumhuriyeti

Bern Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Posta Pulu Ve Posta Ücretleri , 02.09.2010

T.C.

 BERN  BÜYÜKELÇİLİĞİ

 (Lombachweg 33, 3006-Bern, Tel:031-3597080, E-posta:tcbern@tr-botschaft, Web:www.bern.be.mfa.gov.tr)


Konu: Posta Pulu ve Posta Ücretleri  hk.   
                   23 Ağustos  2010                                       

                                             

                                            D U Y U R U

1. Bilindiği üzere, her yıl Bakanlığımızca belirlenen tarife çerçevesinde Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesince sunulan işlemlere ait  posta masrafları vatandaşlarımızdan  alınmaktadır.

2.  Bu bağlamda, Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesine gerek şahsen yapılan başvurularda, gerek  postayla yapılan başvurularda ihtiyaç duyulan  posta masraflarının  karşılanmasını teminen  yerel postaneden temin edilecek  “POSTA PULU”  sunulması /  gönderilmesi  gerekmektedir. 

3. Esasen, vatandaşlarımızın büyük bir kısmının başvurularında,  “POSTA PULU”  ibraz  edilmesine / gönderilmesine yönelik   mevcut uygulamaya özen gösterdiği izlenmekle birlikte, bir kısım vatandaşımızın şahsen yaptıkları  başvurularda, posta masrafları  karşılığı olarak   “posta pulu” yerine  “nakit para” ödemek istedikleri gözlenmektedir. 

4.Keza bilindiği  gibi, posta masrafları karşılığı olarak vatandaşlarımızdan “nakit para” almaya yönelik bir uygulamamız bulunmamaktadır.

Bu itibarla, şahsen yapılan başvurularda beraberlerinde posta pulu getirmemiş olan vatandaşlarımızın, Büyükelçiliğimize yakın mesafede (500 metre) yerleşik aşağıda adresi ve çalışma saatleri sunulan “Postahane”den  “POSTA PULU” alarak başvurularını tamamlamaları icap etmektedir.

“DIE POST - WELPOSTSTRASSE, No:6, 3015, BERN”

(Pazartesi-Cuma günleri: 07:30-12:00 – 14:00-17:45)

5.  Bu çerçevede, Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesine gerek şahsen yapılan başvurularda, gerek  postayla yapılan başvurular için ihtiyaç duyulan posta masraflarına ilişkin olarak hazırlanan bir liste (alınacak harç tutarları ile diğer yararlı bilgiler de dahil edilmiştir), vatandaşlarımızın başvurularında yararlanmalarını teminen  keza aşağıda sunulmuştur.

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.

     T.C. BERN BÜYÜKELÇİLİĞİ

                                                (Konsolosluk Şubesi)

POSTA MASRAFLARINA İLİŞKİN  LİSTE (2010)

G ) Ödenecek Harçlar ve Postayla yapılan Başvurular:

-Postayla yapılan işlemlerde posta ücreti bedelinin yerel postaneden temin edilecek  “POSTA PULU”  olarak gönderilmesi gerekmektedir. Posta ile yapılabileceği belirtilen işlemler için şahsi çek veya nakit para gönderilmemesi önemle rica olunur.

G 1 - Pasaport harçları ve posta  ücretleri

G 2 - Askerlik harçları ve posta  ücretleri

G 3 - Nüfus, doğum, evlenme harçları ve posta ücretleri               

G 4 - Noterlik harçları ve posta ücretleri   

G 5 - Vatandaşlık harçları ve posta ücretleri


G 1 - Pasaport harçları ve posta  ücretleri:

-Pasaport cüzdan bedeli 35,00 İsviçre Frangı’dır.

-Pasaport cüzdan bedeli dahil;

-6 aylık yeni pasaport           69,00 İsviçre Frangı          

-1 yıllık                        84,00 İsviçre Frangı

-2 yıllık                       115,00 İsviçre Frangı

-3 yıllık                       149,00 İsviçre Frangı

-4-5 yıllık                     195,00 İsviçre Frangı’dır.

Not: 10 yıl süreli e-pasaport başvuruları için sadece 4-5 yıl süreli harç ödenecektir.

-Pasaport uzatma bedeli                  

-6 aylık yeni pasaport           34,00 İsviçre Frangı

-1 yıllık                        49,00 İsviçre Frangı

-2 yıllık                        80,00 İsviçre Frangı

-3 yıllık                       114,00 İsviçre Frangı

-4-5 yıllık                     160,00 İsviçre Frangı’dır.

Not: 10 yıl süreli e-pasaport başvuruları için sadece 4-5 yıl süreli harç ödenecektir.

-Posta ile yapılacak pasaport  uzatma işlemlerine posta gideri olarak  5  İsviçre Frangı  posta pulu  eklemek gerekmektedir.


G 2 - Askerlik harçları ve posta  ücretleri:

-2010 yılı için Dövizli askerlik ödemesinin tamamı            7.603,00  İsviçre Frangı’dır.

-Dövizli askerlik birinci  taksidi için                                    1.901,00  İsviçre Frangı’dır.

-Dövizli askerlik ilk başvurusu sırasında yapılacak yazışmalar için  25,00.-İsviçre Frangı  değerinde 5 adet 5 Frank’lık posta pulu getirilmelidir.

-Ayrıca, dövizli askerlik taksit ödemelerinde 5 İsviçre Frangı tutarında posta pulu gönderilmesi gereklidir.

-Posta ile yapılacak ikinci ve daha sonraki askerlik ertelemeleri için  posta gideri olarak 5  İsviçre Frangı değerinde posta pulu gönderilmelidir.

G 3 - Nüfus, doğum, evlenme harçları ve posta ücretleri:

-Nüfus cüzdanları:

-Yenileme ve değiştirme halinde, yeni nüfus cüzdanı başvurusu posta ile  de yapılabilir.                  

-Başvurunun posta ile yapılması  halinde  5 İsviçre Frangı tutarında posta pulu  ile 4 İsviçre Frangı nüfus cüzdanı bedeli  gönderilmesi gereklidir.

- Kaybından dolayı verilen nüfus cüzdanları için  63 TL tutarında  İsviçre Frangı (yaklaşık 35 İsviçre Frangı) idari para cezası ödenmesi gerekmektedir.

-Doğum Bildirimi:

-Doğum bildirimi için 13 İsviçre Frangı tutarında posta pulu

-60 günlük yasal süreyi geçen  doğum bildirimleri için gecikme cezası  olarak 63 TL değerinde (yaklaşık 35 İsviçre Frangı) idari para cezası ödenmesi gerekmektedir.

-Yasal süreyi geçmiş doğum bildirimlerinde nüfus cüzdanı bedeli olarak  4 İsviçre Frangı  ödenmesi zorunludur.

-Evlilik Bildirimi:

-Evlilik bildirimi için  17  İsviçre Frangı değerinde posta pulu ve  8  İsviçre Frangı  (2 kişi için)  nüfus cüzdanı bedeli ödenmesi gereklidir.

-Ayrıca, 60 günlük yasal süreyi geçmiş evlilik bildirimleri için   gecikme cezası olarak 63 TL değerinde (yaklaşık 35 İsviçre Frangı) idari para cezası ödenmesi zorunludur.

G 4 - Noterlik harçları ve posta ücretleri: 

-Babalığı tanıma senedi                              95 İsviçre Frangı

-Tercümanlara ait İmza ve Mühür tasdiki             20 İsviçre Frangı

-Suret tasdiki                                         12 İsviçre Frangı

-Yabancı belge suret tasdiki                         16 İsviçre Frangı

-Ticaret odası imza mühür tasdiki                    20 İsviçre Frangı

-İmza tasdiki                                        23 İsviçre Frangı

-Tercüme tasdiki                                     16 İsviçre Frangı

-Vasiyetname                                         27 İsviçre Frangı

-İhtar-İhbar-protesto                                27 İsviçre Frangı

-İlmuhaber tasdiki                                   20 İsviçre Frangı

-Birinci sayfadan sonra                              10 İsviçre Frangı

G 5 - Vatandaşlık harçları ve posta ücretleri:

-Çok Vatandaşlık bildiriminde 1 kişi için           65 İsviçre Frangı,

-Türk vatandaşlığına giriş başvurusu sırasında;

-İlk defa girecekler için            100 TL karşılığı İsviçre frangı

-Yeniden giriş yapacaklar için  50 TL karşılığı İsviçre Frangı harç alınır.

-İhtiyaca göre, Türk vatandaşlığına giriş başvurusu  sırasında  ilave  harç alınabilir.

-Ayrıca, vatandaşlık işlemleri için 25 İsviçre Frangı karşılığında  5 adet 5’er Franklık Posta pulu getirilmelidir.