Türkiye Cumhuriyeti

Bern Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

E-pasaport Başvuruları Hakkında , 11.08.2010

T.C.

 BERN  BÜYÜKELÇİLİĞİ

                           

             

Konu: E-pasaport başvuruları hk.    11 Ağustos 2010                                       

                                             

 

                                            D U Y U R U - IV

 

 

1 Haziran 2010 tarihi itibariyle kullanıma sunulan biyometrik özellikli e-pasaport başvuruları hakkında I, II ve III. no’lu duyurularımız ile daha önce sunulmuş olan bilgilere ilave olarak vatandaşlarımızın başvuruları sırasında dikkat edecekleri hususlara ilişkin tamamlayıcı diğer bilgiler aşağıda sunulmuştur.

 

 

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.

 

 

     T.C. BERN BÜYÜKELÇİLİĞİ

                                                (Konsolosluk Şubesi)

 

=================================================================

 

- E-Pasaport başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlarımızın,  www.epasaport.gov.tr  web adresi veya 24 saat süreyle hizmet vermeye başlayan e-Pasaport Çağrı Merkezi (Tel: 0090  (216) 444 30 20) üzerinden randevu talebinde bulunmaları gerekmektedir.

 

- 5682 Sayılı Pasaport Kanununun bazı maddeleri  ile ilgili olarak 6009 sayılı Kanunla değişiklik yapılmış, aşağıdaki değişiklikler 01 Ağustos 2010 tarih ve 27659 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

-Buna göre; e-pasaportlarda refakata kayıt ve pasaport  temdit  işlemleri yapılmayacak, müşterek pasaport düzenlenmeyecektir.

 

-Bu kapsamda, yeni doğan çocukların nüfusa kayıt işlemleri tamamlanmadan ve nüfus cüzdanı düzenlenmeden e-pasaport  talepleri yerine getirilmeyecektir. Bu nedenle, vatandaşlarımızın, yeni doğan çocuklarının doğum bildirimlerini gecikmeden zamanında yapmaları (doğumdan sonra en geç ilk 60 gün içinde)  önemle hatırlatılır.

 

- E-pasaportlar en az altı ay, en fazla on yıl  süreyle düzenlenecektir.

 

- Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamamış olanlara (18 yaşını doldurmasına 1 gün kalanlar dahil)  beş (5)  yıl geçerli olmak üzere e-pasaport verilecektir.

 

- 18 yaşından  büyükler için en fazla  on (10)  yıl  geçerli olmak üzere e-pasaport verilecektir.

 

- On yıla kadar verilen pasaportlarda ilave bir harç alınmayacak olup, üç yıldan  fazla süreli pasaportlardaki bedel alınmaya devam edilecektir. (örneğin: pasaport defteri için: 35.-SFR + 5 ve 10 yıl için alınan harç:160.-SFR = 195.-SFR¸ Not: 2010 yılı için belirlenen harca göre hesaplanmıştır).

 

-Başvuran kişi 16 yaşından büyük ve öğrenciyse, Büyükelçiliğimiz Eğitim Müşavirliğinden alınacak yeni tarihli "Öğrenci Belgesi"yle başvurmaları halinde, e-pasaport 2 yıl süreyle ve harçsız olarak (2010 yılı için 35.-SFR tutarındaki pasaport defter parası hariç) düzenlenecektir. 

 

- Diğer taraftan, hususi pasaport sahibi vatandaşlarımızın 18 yaşından büyük olsalar dahi, yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan, öğrenimi devam eden çocuklarına (kız veya erkek, öğrenim gördüklerini kanıtlamak koşulu ile)   25 yaşının tamamlanmasına kadar, ayrıca, yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve ve iş sahibi olmayan  ve aynı zamanda, bedensel, zihinsel veya ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının  düzenlediği  tam teşekküllü  sağlık kurulu raporu ile  belgelenen çocuklarına  hususi pasaport verilecektir.

 

- 18 yaşından küçük çocukları (18 yaşını doldurmamış olanlar) için e-pasaport başvurusunda bulunan anne ve babanın şahsen başvuruda bulunmaları ve  ayrı ayrı muvafakat vermeleri  şarttır (Sözkonusu muvafakatname, başvurusu işlemi sırasında farklı bir formatta düzenlenmektedir; Bununla birlikte, anne veya babanın Türkiye’de olması halinde, Türkiye’deki bir noterde düzenlettirilecek  muvafakatnamenin  aslının sunulması gerekmektedir).

 

-7 yaşından küçük  (7 yaşını doldurmayanlar/ya da 8 yaşından gün almamış olanlar) çocukların  parmak izi alınmamaktadır. Bu nedenle, 7 yaşından küçük çocukların e-pasaport başvurusu için Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesine getirilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

- E-pasaport başvurularında 12 yaşından küçük (12 yaşını doldurmayanlar/ya da 13 yaşından gün almamış olanlar) olan çocukların, başvuru sırasında hazırlanan forma imza atmasına gerek bulunmamaktadır. Bununla birlikte, parmak izlerinin alınması gerektiğinden e-pasaport  başvurusu sırasında şahsen hazır bulunmaları zorunludur.

 

- Diğer taraftan, 01 Haziran 2010 tarihinde başlatılmış olan e-pasaport başvuruları ile ilgili olarak vatandaşlarımızın ibraz ettikleri vesikalık fotoğrafların “biyometrik” özelliklere sahip olmamasından kaynaklanan sorunlar ortaya çıkmaktadır.

 

Bu kapsamda, vatandaşlarımızın sunacakları “biyometrik” özellikli vesikalık fotoğraflarda, özellikle fonun beyaz renk olmasına, fotoğrafın ön cepheden çektirilmiş olmasına, saçların kaş ve gözleri kapatmamasına, fotoğraf çektirirken yüzde gölge oluşmamasına ve yüzdeki ifadenin doğal olmasına (gülümsememek, gözleri kısmamak, dişlerin görünmemesi gibi) ve fotoğrafın ebatlarına (çerçeve ile birlikte 5 cm x 5 cm) dikkat etmeleri gerekmektedir. (Bakınız: 7 Haziran 2010 tarihli ve III sayılı duyurumuz).

 

-Vatandaşlarımızın Bern’de biyometrik fotoğraf çektirebilecekleri fotoğraf stüdyolarının adresleri kolaylık sağlaması bakımından aşağıda kayıtlıdır.

“Foto Stuber  GmbH, Christoffelgasse 3  3011-Bern, Tel:031/3112955”

“Foto Video Zumstein AG, Casinoplatz 8, 3011,Bern, Tel:031-3112113”

 

- Diğer taraftan, 2010 Temmuz ayı itibariyle yeniden belirlenen pasaport harç bedelleri keza aşağıda sunulmuştur:

 

E-Pasaport Harç Tutarları (2010) – Yurtdışı (İsviçre)

Süre

Harç Bedeli

Pasaport Defter Bedeli

Toplam

6 AY

34,00   İsviçre Frangı

35,00  İsviçre Frangı

69,00 İsviçre Frangı

1 YIL

49,00   İsviçre Frangı

35,00  İsviçre Frangı

84,00 İsviçre Frangı

2 YIL

80,00   İsviçre Frangı

35,00  İsviçre Frangı

115,00 İsviçre Frangı

3 YIL

114,00 İsviçre Frangı

35,00  İsviçre Frangı

149,00 İsviçre Frangı

4- 5 YIL

160,00 İsviçre Frangı

35,00  İsviçre Frangı

195,00 İsviçre Frangı

 

-E-Pasaport başvurusu için GEREKLİ BELGELERE İLİŞKİN BİR  NOT  aşağıda sunulmuştur:

 

Umuma Mahsus E-Pasaport Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

Nüfus cüzdanının aslı

Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet biyometrik vesikalık fotoğraf

Varsa daha önceden alınmış pasaportlar

Pasaport defter bedelinin yatırıldığına dair dekont (yurt dışında başvurulan konsolosluğa yatırılmaktadır)

Pasaport harç bedelinin yatırıldığına dair dekont (yurt dışında başvurulan konsolosluğa yatırılmaktadır)

-İsviçre’de ikamet ettiğini gösterir oturma belgesi aslı ve fotokopisi (ausweis), çifte vatandaş olanlar için  İsviçre kimlik kartı 

-Başvuran kişi 16 yaşından büyük ve öğrenciyse, Büyükelçiliğimiz Eğitim Müşavirliğinden alınacak yeni tarihli "Öğrenci Belgesi"yle başvurmaları halinde, e-pasaport 2 yıl süreyle ve harçsız olarak (2010 yılı için 35.-SFR tutarındaki pasaport defter parası hariç) düzenlenecektir. 

 

-Başvuru Sahibinin Durumuna Göre Talep Edilebilecek Diğer Belgeler

(Yurtdışında yaşayan erkekler için) Askerlik tecil veya terhis belgesi

 

-Reşit olmayan çocuklardan anne ve babaları ya da kanuni temsilcilerinin Konsolosluk Şubemize bizzat gelerek verecekleri muvafakatname

 

-Mahcurlar (kısıtlı, zihinsel engelliler) için başvurulacaksa mahkeme tarafından atanmış vasinin bizzat Konsolosluk Şubemize gelerek verecekleri muvafakatname

 

-Mesleğe ilişkin belge (işçi, ihracatçı, ithalatçı, kasap, gazeteci, şoför ile kamu görevlilerinin görevlerini belgelendirmeleri gerekmekte, diğer meslek sahiplerinin beyanlarına göre işlem yapılmaktadır)

 

Yurt dışında işçi olarak çalışanlar ile bu kişilerin eş ve çocukları başvuracaklar ise iş ve işçi bulma kurumundan belge.

 

-Mahkeme yoluyla ad, soyad, yaş vb. değişiklikler yaptırmış veya nüfus nakli yaptırmış olan kişilerden ise kesinleşmiş mahkeme kararı veya vukuatlı nüfus kayıt örneği istenir.