Türkiye'de Emeklilik Koşulları Hakkında Genel Bilgiler-çalişma Ve Sosyal Güvenlik Müşavirliği Duyurusu

Bern Büyükelçiliği 09.12.2016

T.C.
BERN BÜYÜKELÇİLİĞİ
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK MÜŞAVİRLİĞİ

DUYURU

Değerli vatandaşlarımız;

Türkiye'de emeklilik koşulları hakkında genel bilgilerin alınması, emeklilik için 3201 sayılı Kanun'a göre yurt dışı hizmet borçlanma talep dilekçesinin doldurulması ve bu dilekçeye eklenmesi gereken belgeler konusunda Türkiye'de Sosyal Güvenlik Kurumu ile yurtdışında Büyükelçiliklerimizin ve Başkonsolosluklarımızın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirliklerine ve Ataşelikleri'ne müracaat edilmesi ve Devletimiz tarafından bilabedel sağlanan bu imkândan yararlanılması siz değerli vatandaşlarımızın menfaatleri gereğidir.

Müşavirliğimize, bazı vatandaşlarımızın ücret ödeyerek vekil tayin ettikleri kişiler vasıtasıyla Türkiye'de Sosyal Güvenlik Kurumu'na yurtdışı hizmet borçlanması talebiyle müracaat ettikleri ve bunun sonucunda İsviçre Sigorta Kurumu'ndan sigorta prim transferi, İsviçre'de elde ettikleri ek emeklilik geliri ve sosyal yardım konularında telafi edilmesi mümkün olmayan hak kayıpları ile karşılaştıkları; ayrıca Türkiye'de sigortalı bir işte çalışmadıkları halde kanuna aykırı bir şekilde Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) sigorta kayıtlarının yapılması sebebiyle, yapmış oldukları yurt dışı hizmet borçlanmalarının ve emekliliklerinin SGK tarafından iptal edilerek, kendilerine ödenen aylıkların yasal faizi ile birlikte geri istenildiği yönünde bilgiler intikal etmektedir.

Benzeri sorunlarla karşılaşılmamasını teminen, vatandaşlarımızın emeklilik konusunda, Türkiye'de Sosyal Güvenlik Kurumu İl ve Merkez Müdürlüklerine (SGK), İsviçre'de Büyükelçiliğimiz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirliği'ne ve Zürih Başkonsolosluğumuz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliği'ne müracaat etmeleri uygun olacaktır.

3201 sayılı Kanun'a göre yurt dışı hizmet borçlanma talep dilekçesi, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun www.sgk.gov.tr web sitesinden temin edilebilmektedir. Dilekçenin doldurulması sırasında Müşavirliğimizden ve Ataşeliğimizden telefonla ve şahsen müracaat edilerek destek alınması da mümkündür. Yurt dışı hizmet borçlanma talep dilekçesinin doldurulmasından sonra dilekçeye eklenecek belgeler aşağıda sıralanmaktadır:

1- İsviçre Sigorta Kurumu'ndan (AHV / AVS) alınacak sigorta hizmet sürelerini gösteren belge (Auszug aus dem individuellen Konto). Bu belgenin tercümesine ihtiyaç bulunmamaktadır. Görev bölgemizdeki yeminli tercümanların da, emeklilik başvurusu için sigorta hizmet belgelerinin tercümesinin gerekmediği hususunda vatandaşlarımıza bilgi vermeleri ve bu kişileri Müşavirliğimize ve Ataşeliğimize yönlendirmelerinden memnuniyet duyulacaktır.

2- Nüfus cüzdanının fotokopisi,

3-Çifte vatandaş olanların İsviçre kimlik kartlarının fotokopisi .

Ev hanımı olarak 18 yaşından sonra yurt dışında geçirilen sürelerini borçlanacak olanların İsviçre'de ikamet ettiği belediyeden alacağı, ikamet sürelerini gösteren belgeyi (Wohnsitzbescheinigung) ibraz etmeleri gerekmektedir. (Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesi ve Başkonsolosluklarımızca bu belgenin aslına istinaden "İkametgah İlmühaberi" düzenlenebilmekte ya da söz konusu belgenin yeminli tercümanlar tarafından yapılan çevirisi tasdik edilebilmektedir.)

İsviçre Sigorta Kurumu'ndan sigorta primlerini Türkiye Sosyal Güvenlik Kurumu'na transfer ettirmek suretiyle 3201 sayılı Kanun'a göre yurt dışı hizmet borçlanması yapmak isteyen vatandaşlarımızın, İsviçre'de geçen çalışma sürelerinin tamamını borçlanmaları gerekmektedir.

3201 sayılı Kanun'a göre hizmet borçlanması yapan vatandaşlarımızın sosyal güvenlik mevzuatımız çerçevesinde emekli olabilmeleri için gerekli olan yaş ve sigorta hizmet süresi şartlarını yerine getirmelerini müteakip;

1-Yurt dışında çalışmamaları,

2-İşsizlik parası, sosyal yardım ve ikamete dayalı sosyal sigorta yardımlarını almamaları gerekmektedir.

3- Ayrıca İsviçre'de daimi ikamet edip, çalışmadığı halde İsviçre Sigorta Kurumu'na (AHV/AVS) yılda minimum düzeyde sigorta primi ödeyenlere veya söz konusu primleri çalışan eşleri tarafından ödenmekte olanlara kadın sigortalılar için 64., erkek sigortalılar için 65. yaşın tamamlanmasından önce Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından aylık bağlanması mümkün olmamaktadır.

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.


Bern Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirliği : 031 351 06 29
Zürih Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliği : 044 363 93 13

Pazartesi - Cuma

09:00 - 12:30

14:00 - 17:30 arası telefonla ulaşılabilir.
10.4.2020 13.4.2020 Paskalya Tatili
21.5.2020 21.5.2020 Ascension Tatili
23.5.2020 23.5.2020 Ramazan Bayramı 1. Gün
1.6.2020 1.6.2020 Pentecote Tatili
30.7.2020 30.7.2020 Kurban Bayramı 1. Gün
1.8.2020 1.8.2020 İsviçre Milli Günü
29.10.2020 29.10.2020 Cumhuriyet Bayramı
25.12.2020 26.12.2020 Noel
1.1.2021 2.1.2021 Yeni Yıl Tatili