Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 3201 Sayılı Kanun'un Uygulanması Hakkındaki Genelgesi

Bern Büyükelçiliği 26.03.2015

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI’NIN 3201 SAYILI KANUNUN UYGULANMASI HAKKINDA 02.03.2015 TARİH VE 2015/9 SAYILI GENELGESİ

08/05/1985 tarih, 3201 sayılı “Yurtdışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurtdışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkındaki Kanunun 4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 56 ncı maddesi ile değişik 3 üncü maddesine göre; Yurtdışında çalışmakta olanlar ile daha sonra yurtdışında çalışacak olanlar yurtdışında iken ya da yurda döndükten sonra iki yıl içerisinde müracaat süresi koşulu aranmadan durumlarına uygun sosyal güvenlik kuruluşuna başvurarak borçlanmışlardır.

5754 sayılı Kanunun 79 uncu maddesi ile 08/05/1985 tarihli ve 3201 sayılı Kanuna 08/05/2008 tarihinden geçerli olmak üzere geçici 7 inci madde eklenmiştir.

Kanuna eklenen geçici 7 inci maddenin birinci fıkrası; “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce hizmet borçlanması talebinde bulunanlardan; borç tahakkuku yapılmış olanların, borç tahakkuku ile ilgili işlemleri devam edenlerin, tahakkuk ettirilen borçlarını ödeyenlerin ve borçlandıkları yurtdışı hizmetleri dikkate alınarak aylık bağlanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır.” hükmü gereğince, 08/05/2008 tarihinden önce hizmet borçlanması talebinde bulunanlardan; borç tahakkuku yapılmış olanların, borç tahakkuku ile ilgili işlemleri devam edenlerin, tahakkuk ettirilen borçlarını ödeyenlerin ve borçlandıkları yurtdışı hizmetleri de dikkate alınarak aylık bağlanmış olanların kazanılmış hakları saklı tutulmuştur.Ancak, Hukuk Müşavirliğinden alınan 13/01/2015 tarihli yazıda;
kazanılmış hakkın oluşması için borçlanma kanunlarında ve uygulama yönetmeliklerinde belirlenen usul ve esasların istisnasız yerine getirilmesinin gerektiği, borç tahakkuku için gerekli olan belgeleri Kuruma vermeyen ya da yollamayanlar ile istenilen bilgileri Kuruma bildirmeyenlerin sadece borçlanma isteklerini Kuruma yazılı olarak bildirmiş olmalarının borçlanma hakkını kazanmaları için yeterli olmayacağı, 08/05/2008 tarihinden önce 3201 sayılı Kanuna göre borçlanma talebinde bulunan ancak, Kurumun davetine icabet etmeyenler ile Kurumca istenilen belgeleri Kuruma vermeyen ya da yollamayanlar ile istenilen bilgileri Kuruma bildirmeyenlerin 3201 sayılı Kanunun Geçici 7 inci maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceği mütalaa olunmuştur.

Bu itibarla, 08/05/2008 tarihinden önce 3201 sayılı Kanuna göre borçlanma talebinde bulunan ancak, Hukuk Müşavirliğinin mütalaasına uygun olarak hareket etmeyenlerin borçlanma taleplerinin reddedilmesi, bu durumda olan sigortalıların yeniden borçlanma talebinde bulunmaları halinde taleplerini 3201 sayılı Kanunun 08/05/2008 tarihinden sonraki hükümlerine göre sonuçlandırılması gerekmektedir.

Mart 2015

Saygıyla duyurulur.

T.C. BERN BÜYÜKELÇİLİĞİ

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK MÜŞAVİRLİĞİ

Lombachweg 33, 3006 Bern

T: 031 351 06 29 – e-Mail: bern@csgb.gov.tr


Pazartesi - Cuma

09:00 - 12:30

14:00 - 17:30 arası telefonla ulaşılabilir.
10.4.2020 13.4.2020 Paskalya Tatili
21.5.2020 21.5.2020 Ascension Tatili
23.5.2020 23.5.2020 Ramazan Bayramı 1. Gün
1.6.2020 1.6.2020 Pentecote Tatili
30.7.2020 30.7.2020 Kurban Bayramı 1. Gün
1.8.2020 1.8.2020 İsviçre Milli Günü
29.10.2020 29.10.2020 Cumhuriyet Bayramı
25.12.2020 26.12.2020 Noel
1.1.2021 2.1.2021 Yeni Yıl Tatili